MATTI T RAJALA
Eduskuntaan ja oikeudenmukaisuutta politiikkaan numerolla 30

Työttömien omaehtoinen opiskelu 

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2018 työttömyysturvalain muutoksen, joka parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen. Tavoitteena on tukea työllistymistä ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä. 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomille-mahdollisuus-opiskella-tyottomyysetuutta-menettamatta?fbclid=IwAR1V_brfoe7BRCiw9GPppnpRBetsdZhqoRAAyzgd75382dngaf1LFTUddHY

Tähän toivon otettavaksi huomioon myös ammattiliittojen järjestämät kurssitukset. Jos uudistettaisiin koko koulutusjärjestelmää, että työttömän on helpompi kouluttaa itseään toisen asteen oppilaitoksessa pidemmän aikaa uuteen ammattiin, eikä pelkästään 6 kuukautta. 

Annetaan ihmisille mahdollisuus oikeasti kehittää itseään, eikä lyödä ihmisiä tiettyyn kategoriaan ja passivoida heitä kaikenlaisilla leikkurimalleilla!